Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Ul. Nowa

Projekt "Przekaż mi swoją pasję" 2018-2019

 

Projekt edukacyjny " Przekaż mi swoją pasję" zaklada rozwijanie pasji wychowanków.

Będzie realizowany przez kilka lat i  w związku z tym podzielony został na kilka etapów:

I etap - " Muzyka i taniec" 

  II etap - " Rękodzieło"

            III etap - " Teatr"

   IV etap - " Sport"

Realizacja projektu zakłada współpracę ze szkołami, rodzicami wychowanków, absolwentami przedszkola, wolontariuszami, lokalnymi artystami.

 

 

                        I etap projektu ( rok szkolny 2018/2019)                      

    „Muzyka i taniec" 

Muzyka jest jedną z dziedzin sztuki, która odgrywa dużą rolę w życiu każdego przedszkolaka. Według Pameli Brown: „Dziecko śpiewa zanim zacznie mówić, więc muzyka zaczyna wszystko”.  Pomaga ona odnaleźć się po rozstaniu z rodzicami, wprowadza  w radosny nastrój, odpręża i uspokaja. Można  powiedzieć, że muzyka pełni rolę swoistej terapii.

Muzyka ,jako środek niewerbalnej komunikacji,  posiada potężne działanie aktywizujące. Wywołuje spontaniczne reakcje emocjonalne i ruchowe. porusza, stymuluje ciało i umysł, zaprasza do współdziałania zarówno przez taniec, jak i śpiew. Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna wrażliwość na muzykę. Poprzez muzykę dziecko kształci swoje zdolności i zainteresowania, uczy się prostych operacji myślowych: porównywania, analizy, abstrahowania. Muzyka uspokaja, uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryć  nowe umiejętności.

Szczególną rolę w życiu dzieci odgrywa też taniec. Według  O. Kuźmińskiej taniec to: „poezja ruchu i melodia ciała”. Taniec uważany jest za pierwszy środek komunikacji międzyludzkiej, uniwersalny język porozumiewania się bez słów. Wiek przedszkolny to okres, w którym rozwój dziecka przede wszystkim uwarunkowany jest jego aktywnością. Dziecko odczuwa potrzebę wszelakiego ruchu, a ruch  wykonywany  przy muzyce  mniej męczy i mobilizuje do większego wysiłku. Ćwiczenia ruchowo – taneczne zaspokajają potrzeby ruchowe dziecka oraz rozwijają jego spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, koordynację ruchowo – wzrokową oraz orientację w schemacie własnego ciała                            i w przestrzeni.

Przed nauczycielami przedszkola postawione jest ważne zadanie: wprowadzenie dzieci w świat muzyki. Od nas zależy więc, czy dziecko w przyszłości polubi muzykę i czy będzie się nią interesować. Wychowawca nie musi mieć specjalnego wykształcenia muzycznego. Wystarczy, że „rozbudzi drzemiącego w dziecku muzyka, rozwijając u niego zamiłowanie do słuchania i wytwarzania dźwięków”.

Cele:

  • stwarzanie sytuacji wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotyczącej muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu
  • stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, ruchowego i społecznego poprzez różne formy aktywności muzycznej
  • przygotowanie dzieci do odbioru różnych gatunków muzyki ( klasyczna, wokalna, instrumentalna)
  • zapoznanie z konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi instrumentami muzycznymi ( wygląd instrumentu, technika gry brzmienie)
  • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, nauka wybranych układów tanecznych
  • stwarzanie sytuacji umożliwiających rozwijanie talentów artystycznych, udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych, koncertach
  • przygotowanie dziecka do  roli wiadomego odbiorcy, wykonawcy i twórcy muzyki.

 

     Harmonogram działań I etapu projektu

 

Lp.

Zadanie

 

Termin

1.

Słuchanie muzyki poważnej w wykonaniu uczniów z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu. Organizowanie koncertów muzyki klasycznej w przedszkolu.

 

Listopad 2018r.

Grudzień2018r.

Luty 2019r.

2.

Zajęcia i zabawy prowadzone przez uczniów Szkoły Muzycznej w Poznaniu.

 

Cały rok szkolny

3.

Koncert w wykonaniu  uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej   I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego.

 

Kwiecień/ maj 2019r.

4.

Wycieczki dzieci do Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Maj, czerwiec 2019r.

 

5.

Koncert zespołu Akolada podczas uroczystości przedszkolnych ( np. festyny rodzinne, zakończenie roku szkolnego).

 

Maj, czerwiec 2019r.

6.

Koncert muzyki chóralnej w wykonaniu chóru Harfa i Polihymnia z Czempinia.

 

Luty, marzec 2019r.

7.

Spotkania z absolwentami przedszkola, pasjonującymi się muzyką i tańcem.

 

Cały rok szkolny

8.

Warsztaty muzyczne i taneczne organizowane przez nauczycielki.

 

Cały rok szkolny

9.

Spotkania z lokalnymi artystami.

 

Cały rok szkolny

10.

Prezentacje instrumentów muzycznych w przedszkolu.

Marzec, kwiecień 2019r.

 

11.

Prezentacje członków rodzin przedszkolaków – pasjonatów muzyki i tańca.

 

Cały rok szkolny

1. KONCERT UCZNIÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W POZNANIU 30.11.18r.

2. NATALIA BRAMBOR DZIELI SIĘ Z PRZEDSZKOLAKAMI SWOJĄ PASJĄ.

3. KONCERT KOLĘD W WYKONANIU UCZNÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W       POZNANIU - 9.01.19R.

4 .KONCERT PIOTRA WOŹNIAKA-ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA.

5. SPOTKANIE Z MARYSIĄ PRZYBYLSKĄ.

6. SPOTKANIE Z PANEM STANISŁAWEM WIŚNIEWSKIM.

7. KONCERT KAPELI "GÓRALSKA HORA".

8. ABSOLWENCI KAMIL MAJCHRZAK I KAMIL PIOTROWSKI DZIELĄ SIĘ SWOJĄ PASJĄ- JIU JITSU.

9. SPOTKANIE Z PANEM TADEUSZEM BENDZIŃSKIM.

10. KONCERT UCZNIÓW Z KOŚCIAŃSKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ.

11.KONCERT UCZNIÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W POZNANIU- 17.05.2019r.

12.SPOTKANIE Z POLĄ, UCZENNICĄ ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ.

13.POKAZ TAŃCA MAŻORETEK RYTMIX Z KOŚCIANA POD KIERUNKIEM PANI KAMILI RZEPIELI -DRGAS PODCZAS FESTYNU „MUZYKA DAWNIEJ I DZIŚ”.

14.WYSTĘP SWARZĘDZKIEJ ORKIESTRY FLAŻOLETOWEJ, KTÓREJ ZAŁOŻYCIELEM JEST PAN WOJCIECH WIETRZYŃSKI PODCZAS FESTYNU „MUZYKA DAWNIEJ I DZIŚ”.

15.W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO ZAPREZENTOWAŁA SIĘ RODZINA PAŃSTWA KUHNERT, ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA.

16.KONCERT MUZYCZNY W WYKONANIU PANI MARTY GRZEŚKOWIAK, KTÓRA ZAGRAŁA DLA PRZEDSZKOLAKÓW NA FLECIE.

17.SPOTKANIE Z PANIĄ MARTĄ H. NAUCZYCIELKĄ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIANIE.

18.SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM PANEM ZBIGNIEWEM MIKOŁAJCZAKIEM KOLEKCJONEREM MINIATUROWYCH REPLIK AUT STRAŻACKICH.

19.WYSTĘP ALEKSANDRY FRANEK Z ZESPOŁU ŚPIEWU I TAŃCA "ŻEŃCY WIELKOPOLSCY".